ECS werkt altijd met profesionele vakkrachten en heeft de beschikking over goedgekeurde en gecertificeerde materialen waaronder ladders, permanente hangladders, gondels, rolsteigers en hoogwerkers.

ECS houdt, in verband met de veiligheidsvoorschriften, rekening met het landelijk uniform handhavingsbeleid ingezet ten aanzien van veilig werken op hoogte.

ECS is bekend met de geldende bepalingen van de CAO in de schoonmaak- en glazenwasbranche en houdt altijd rekening met de geldende milieueisen bij het chemisch reinigen van objecten.